Vuoden lyseolaiset

Kaaisu Puumalainen 2022

Kaisu Puumalainen kirjoitti 1984 ylioppilaaksi Kotkan lyseossa. Tämän jälkeen hän aloitti opiskelut Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa (LUT) tuotantotalouden opinnot ja valmistui diplomi-insinööriksi  1991. Tekniikan lisensiaatin tutkinnon Kaisu suoritti 1998 ja tekniikan tohtorin tutkinnon 2002. Kaisu on toiminut 2001 lähtien kansainvälisen markkinoinnin ja teknologia tutkimuksen professorina. Kaisu on myös toiminut kymmenissä kansainvälisissä tutkimusprojekteissa ja toimii useissa alan yhdistyksissä ja luottamustehtävissä.

Heikki Vuonamo 2021

Vuoden 2021 lyseolaiseksi valittiin pitkän uran viestinnän ja journalistiikan parissa tehnyt Heikki Vuonamo. Hän on toiminut muun muassa Talouselämä-lehden toimittajana, Tekniikka & Talous -lehden päätoimittajana ja lääkeyhtiö Orionin viestintäjohtajana. Hän on myös toiminut useita vuosia Kotkan lyseon seniorit ry:n hallituksen puheenjohtajana. Heikki kukitettiin ja hänelle luovutettiin kunniakirja lyseon 125v-juhlassa. Heikki on myös lyseon 125v-juhlakirjan päätoimittaja.

Ville Paakkunaninen 2020

Ville Paakkunainen (s.1978) opiskeli puhallinorkesterinjohtoa Sibelius-Akatemiassa ja suoritti diplomitutkintonsa vuonna 2006. 

Paakkunainen on johtanut mm. Akateemista puhallinorkesteria, Lahden sinfonista puhallinokesteria ja Tampereen konservatorion orkestereita sekä tehnyt vierailukonsertteja.

 Paakkunainen toimii vuosien 2008-2011 aikana Puolustusvoimien varusmiessoittokunnan kapellimestarina ja Sotilasmusiikkikoulun kurssiosaston johtajana, josta siirtyi Kaartin soittokunnan kapellimestariksi. Vuodet 2017-2020 Paakkunainen oli Puolustusvoimien varusmiessoittokunnan päällikkökapellimestarina.

Vuodesta 2021 alkaen musiikkimajuri Ville Paakkunainen toimii Lapin sotilassoittokunnan kapellimestarina.

Esko Almgren 2019

Kotka Lyseon Senorit oy:n hallitus valitsi vuoden ensimmäisessä hallituksen kokouksessa vuoden lyseolaiseksi  Esko Almgrenin, joka on teoillaan kohottanut Kotkan lyseon ja samalla koko Kotkan arvonantoa ja mainetta.

Esko Almgren on opetusneuvos ja poliitikko. Hän oli Suomen Kristillisen Liiton kansanedustaja Kymen läänin vaalipiiristä vuosina 1979-1991 ja toimi kristillisen puolueen puheenjohtajana 1982-1989.

Ennen poliittista uraansa Almgren oli biologian ja maantieteen lehtori Kotkan lyseossa (1957-1958 ja 1960-1966) ja Kotkan yhteislyseossa (1958-1960) sekä rehtori Kotkan yhteiskoulussa (1966-1974), Katariinan lukiossa (1974-1976) ja vuodesta 1976 sekä Katariinan peruskoulussa että lukiossa. Hänelle myönnettiin opetusneuvoksen arvonimi vuonna 1993.

Kunnallispolitiikassa Almgren oli Kotkan kaupunginvaltuuston jäsen vuosina 1965-2017 ja kaupunginhallituksessa vuosina 1969-1975.

Kari Arfman 2018

Vuoden lyseolaiseksi on valittu Helsingin kaupungin teatterin johtaja Kari Arfman. Kari aloitti teatteriharrastuksensa jo Kotkan lyseon lukion aikana. 

Kari Arffman Wikipediassa: 
 
Kari Anssi Arffman (s. 7. joulukuuta 1968)  on suomalainen näyttelijä, teatterinjohtaja ja -ohjaaja. Arffman valmistui näyttelijäksi Tampereen yliopiston näyttelijäntyön laitokselta vuonna 1991. Hän näytteli Tampereen Teatterissa 1992-2002 ja johti Kotkan kaupunginteatteria 2003- 2008, minkä jälkeen hän toimi freelancer-näyttelijänä ja ohjaajana. Arffman näytteli Lahden kaupunginteatterin  produktioissa 1997 ja 2010 ja Helsingin Kaupunginteatterissa 2007, 2008 ja 2011. Hän on myös ohjannut Rauman Kaupunginteatterissa My Fair Ladyn. 
Vuosina 2011-2015 Arffman johti Jyväskylän kaupunginteatteria, josta hän siirtyi keväällä 2015 freelanceriksi perhesyiden vuoksi. Helmikuussa 2016 Helsingin teatterisäätiön hallitus esitti Arffmania Helsingin Kaupunginteatterin johtoon. Hän aloitti tehtävässä loppuvuodesta 2016 Asko Sarkolan jäädessä eläkkeelle. 

Kunniakirjan luovutus.

Markku Hämäläinen 2017

DI Markku Hämäläinen Kotkamillsistä on vuoden 2017 lyseolainen. Markku sai kunniakirjan ja kukat 20.4.2017 lyseolla pidetyssä tilaisuudessa.

Tilaisuudessa Markku kertoi juhlasaliin kokoontuneille opettajille ja oppilaille kouluajoistaan, opiskeluajoistaan sekä työurastaan paperiteollisuuden parissa.


Lyseota Markku Hämäläinen kävi vuosina 1972-1980. Ensimmäisten vuosien luokat olivat suuria, yli 40 pojan joukkoja. Kouluaikana Markun tärkeimmät aineet olivat matematiikka, fysiikka ja kemia.

Kirjoitusten jälkeen Markku Hämäläinen lähti opiskelemaan Teknilliseen korkeakouluun Helsinkiin paperitekniikkaa. Markku Hämäläinen on työskennellyt paperiteollisuuden parissa kotimaan lisäksi Saksassa, Englannissa ja Ranskassa. Viimeiset vuodet hän on johtanut Kotkamillsin kartonkitehdasta Kotkassa.

Opiskelijoille puhuessaan Markku Hämäläinen muistutti työn tekemisen tärkeyttä sekä kielitaidon merkitystä nykymaailmassa: "Kieliä oppi kun niitä joutuu pakosta puhumaan".

Saila Valtosen nimitys tapahtui 11.11.2016 koulun 120 vuotisjuhliin liittyvässä tilaisuudessa.

Saila Valtonen 2016

Seniorit ovat jälleen - nyt neljännen kerran - valinneet vuoden lyseolaisen. Valituksi tuli tällä kertaa Saila Valtonen. Saila on  koulun entisen opettajan Aimo Ryysyn tytär, joka on EU:ssa tehnyt pitkän työuran.

Sailan nimitys tapahtui 11.11.2016 koulun 120 vuotisjuhliin liittyvässä tilaisuudessa. Kukituksen ja kunniakirjan jälkeen Saila kertoi kouluajastaan, opiskeluajastaan sekä tietysti työurastaan. Ohessa hänen uraansa lyhyesti:

 

Ylioppilas Ruotsinsalmen lukiosta 1979

Oikeustieteen kandidaatti Helsingin yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta 1983

Oikeusneuvosmiehen, kaupunginviskaalin viransijaisuuksia 1984-1985

Varatuomari (auskultointi Kymin tuomiokunnassa) 1985-1986

Myllykoski Oy:n lakimies 1987-1994

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin 1995-2002

Euroopan komissio 2002-

Nykyisin:

Yksikönpäällikkö

Talous- ja rahoitusasioiden pääosasto

Varainhoidon ja rahoitusoperaatioiden osasto

Vakausvälineet ja lakiasiat -yksikkö

 

Samassa juhlatilaisuudessa seniorit jakoivat tunnustusstipendit koulun tutoreille, oppilaskunnalle, kuorolle sekä ympäristöryhmälle.


Matti Rudanko 2015 

Vuoden 2015 vuoden lyseolaiseksi valittiin Aalto yliopiston kauppakorkeakoulun yksityisoikeuden professori Matti Rudanko. Matti Rudanko on kirjoittanut ylioppilaaksi lyseosta 1970-luvun alussa ja hän on koulun silloisten opettajien Elma ja Topias Rudangon poika. Äiti Elma opetti äidinkieltä ja latinaa ja isä Topias oli puolestaan lyseon historian opettaja. 


Matti Rudanko on opiskellut Helsingin yliopistossa ja valmistunut varatuomariksi 1977, oikeustieteen lisensiaatiksi 1980 ja saman alan tohtoriksi 1989. Nykyisessä tehtävässä yksityisoikeuden professorina hän on toiminut vuodesta 1998 lähtien. Siviilioikeuden dosenttina hän on ollut vuodesta 1990 lähtien. Matti on naimisissa ja hänellä on kaksi lasta. Hän asustaa nykyään Helsingissä 


Matin työhistoriaan kuuluvat mm. seuraavat tehtävät: 

- Notaari, Vantaan tuomiokunta 1975 - 1976 

- Vs. käräjätuomari, Vantaan tuomiokunta 1976 - 1977 

- Prosessioikeuden vs. assistentti, Helsingin yliopisto 1975, 1978 - 1979 

- Vs. assistentti, Helsingin yliopiston yksityisoikeuden laitos 1980 - 1983 

- Amanuenssi, Helsingin yliopiston yksityisoikeuden laitos 1983 - 1993  

- Vs. siviilioikeuden apulaisprofessori, Helsingin yliopisto 1983, 1989 - 1991 

- Vanhempi tutkija, Suomen Akatemia 1983 - 1987 

- Tutkija, Kansainvälisen talousoikeuden instituutti KATTI (Helsingin yliopisto) 1991 - 1993  

- Kauppaoikeuden professori, Lapin yliopisto 1993 - 1998  

- Laskentatoimen laitoksen johtaja, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu  


Työtehtävät ovat vieneet Mattia myös useisiin ulkomaisiin konferensseihin luennoimaan mm. 


puheenjohtajaksi Helsingissä 2002 pidettyyn  konferenssiin:   "How does the Internal Market for 

Financial Services Work". 


Academy of European Law (ERA), Trier, and Institute International 


Economic Law (KATTI), University of Helsinki.  


Tutkimustensa painopisteinä Matilla ovat olleet: sopimusoikeus, vahingonkorvausoikeus, pankkioikeus arvopaperimarkkinaoikeus ja siviilioikeuden yleiset opit. Hän on toiminut myös useiden väitöstilaisuuksien virallisena vastaväittäjänä eri yliopistoissa Suomessa. Lukemattomat ovat myös erilaiset tieteelliset julkaisut, jotka Matti on omasta alastaan kirjoittanut. 


Kun Matti Rudanko kuuli valinnastaa vuoden lyseolaiseksi, hän oli selvästi ilahtunut. Matti arvosti valintaa sekä sitä, että vuoden lyseolaisnimityksellä halutaan korostaa jotain positiivisuutta kotkalaisessa kouluelämässä. Matti oli valmis myös tulemaan kertomaan nykyisille koululaisille omasta kouluajastaan ja työhistoriasta. Näin nykyiset lyseolaiset saivat hyvän kuvan siitä, että myös Kotkan Lyseon käyneistä voi jatkossa tulla hyvin menestyneitä kansalaisia. 

 
Alpo Tuurnala 2014 

Vuoden lyseolaisella Alpo Tuurnalalla, 73, on monta ulottuvuutta. Vuonna 1959 Kotkan lyseosta ylioppilaaksi kirjoittanut Tuurnala palveli lähes koko työikänsä samaa työnantajaa, Merivoimia. Hän siirtyi eläkkelle Merivoimien tutkimuslaitoksen johtajan paikalta insinöörikommodorina ja merivoimien yli-insinöörinä. Hänen suunnittelutyönsä tulokset näkyvät edelleen vahvasti harmaissa laivoissa. 


Merelliselle uralle loi tukevan pohjan Alpon koti Puistolassa, nykyisessä Katariinassa. Suoraan kammarin ikkunan edessä on Mansikkalahti. Kaksoisveljensä Timon, lyseon poikia hänkin, kanssa he valloittivat Kiisken veneveistämön valmistamalla soutuveneellä lähisaariston saaret. Veneen pojat saivat kaksitoistavuotiaina. 


Eläkkeelle siirtymisensä jälkeen Alpo aloitti vahvasti mereen liittyvän taiteilijan uransa. Hän on kirjoittanut kolme kirjaa, Harmaat laivat, Kuninkaansaari ja Luotsisaaren tarina. Valoittavasti kirjoitetut kirjat avaavat lämpimän näkymän merelliseen maailmaan, tuovat sen lukijan eteen. Kirjansa Tuurnala on kuvittanut upeilla akvarelleillaan. Hänen kuvataidettaan on voitu ihailla esimerkiksi Merimuseossa Kotkassa ja Turun Forum Marinumissa pidetyissä näyttelyissä. 


Nuoruusvuosinaan Tuurnala pelasi koripalloa Kotkan Työväen Palloilijoissa, jossa hän saavutti A-junioreissa ensimmäisen Suomen mestaruutensa vuonna 1955. Sittemmin vuodet 1958-66 KTP:n edustusjoukkueessa toivat mitaleita kaikissa väreissä. Koripallouraansa Tuurnala jäähdytteli Helsingin "kotkalaispesäkkeen" Ahtaajien riveissä. 

 
Veijo Varpio on ensimmäinen Vuoden lyseolainen 

Vuoden lyseolainen 20.04.2013 Kotkan Lyseon Seniorit ry on valinnut vuoden 2013 lyseolaiseksi Veijo Varpion, 84.  


Lainopin kandidaatti Varpio loi komean uran Euroopan oopperanäyttämöillä 1950-70-luvuilla. Hän toimi Savonlinnan oopperajuhlien tuotantojohtajana vuosina 1978-80. Helsingin juhlaviikkojen toiminnanjohtajana hän oli vuosina 1980-94. 

 

Varpio kirjoitti ylioppilaaksi Kotkan lyseosta vuonna 1946. Koulun maineikkaan kuoron, Kotkan lyseon kuoropoikien, esiintymisiin hän on tuonut lisäsäihkettä komealla tenorillaan.  Siitä saimme upean näytteen, kun vastanimitetty Vuoden Lyseolainen lauloi O Sole Mion Reijo Paavolan säestäessä pianolla.  

 

Vuoden lyseolainen valittiin nyt ensimmäisen kerran. Siitä on tarkoitus tehdä vuosittainen perinne. Vuoden lyseolaisen valitsee Kotkan Lyseon Senioreitten hallitus. Valituksi voi tulla nykyinen tai entinen lyseolainen sekä koulun henkilökuntaan kuuluva. 

 

Vuoden lyseolaiseksi valitaan henkilö, joka toiminnallaan yhteiskunnassa tai koulussa on erityisen ansiokkaasti osoittanut Kotkan lyseon lukion ja "lyseolaisuuden" myönteisen merkityksen työelämässä ja yhteiskunnassa menestymiselle.  


Valittu on myös ylläpitänyt ja vahvistanut Kotkan lyseon lukion hyvää mainetta ja vaalinut koulun perinteitä. Senioreitten hallitus ottaa mieluusti vastaan ehdotuksia Vuoden Lyseolaisesta. Valinta on tarkoitus julkistaa keväisin.  


Veijo Varpio asui ulkomailla lähinnä Saksassa ja Itävallassa liki 20 vuotta ja hän ehti esiintyä 60 oopperatalossa. Hän opiskeli laulua Italiassa saman opettajan johdolla kuin maailmantähdet Luciano Pavarotti ja Mirella Freni. Hän on edelleen aktiivinen musiikissa, nyt itse opettajana.