Historiikki

Kotkan lukiot yhdistyivät vuonna 2012

Suurlukiossa 700 oppilasta

Vuoden 2009 syksyllä päätetty Kotkan kouluverkon tiivistäminen on luonteva jatko Kotkan oppikoulujen yli sata vuotta vanhalle monivaiheiselle historialle. Vaikka Langinkosken ja Kotkan lyseon lukioiden yhtyminen tuntuu rankalta ratkaisulta, kotkalaiskoulut ja niiden edeltäjät ovat kokeneet evakkotaipaleineen vieläkin suurempia muutoksia.

Kotkan ensimmäinen oppikoulun perusti opettajatar Aina Henriksson, ja koulu oli tyttökoulu, Kotka svenska fruntimmersskola. Sen nimisenä koulu toimi vuodet 1886-1895. Siitä lähtien koulu on toiminut samalla nimellä, Kotka svenska samskolanina, sillä pojat pääsivät kouluun jo vuonna 1887.

Kannatusyhdistyksen ylläpitämän koulun taival on ollut tasainen. Ainoa ulospäin näkyvä suuri muutos oli, kun Kotkan ydinkeskustassa Kirkkokadulla vuodesta 1898 toiminut koulu muutti Korelaan vuonna 1971. Sen jälkeen ruotsin kieltä on Kotkan katukuvassa kuulunut valitettavan vähän.

Ruotsinkielisen oppikoulun perustamisesta ennätti kulua kymmenen vuotta ennen kuin Kotkan suomalaisen yhteiskoulun kannatusyhdistys perusti Kotkan suomalaisen yhteiskoulun vuonna 1896. Koululle olikin ilmiselvä tarve, jo ensimmäisenä lukuvuotena sillä oli 10 opettajaa ja 48 oppilasta. Tosin Samskolanilla oli puolet enemmän oppilaista siihen aikaan. Kotkalaisen orastavan teollisuuden johtajat ja toimihenkilöt olivat suomenruotsalaisia, jopa norjalaisia, mikä selittää ”Samskin” oppilasmäärän.

Kotkan lyseon lukio edeltäjineen on Kymenlaakson vanhin suomenkielinen oppikoulu.

Kotkan suomalainen yhteiskoulu toimi yksityisenä vuoteen 1925. Silloin se otettiin valtion haltuun ja koulun nimeksi tuli Kotkan yhteislyseo. Vuonna 1929 ”pedagoginen ajattelu” Suomessa muuttui ja koulu jaettiin kahtia, Kotkan tyttölyseoon ja Kotkan lyseoon. Viimeiset tyttöylioppilaat kirjoittivat Kotkan lyseosta vuonna 1938.

Kotkan Lyseo, ”Lyskä”, jatkoi poikakouluna vuoteen 1973, jolloin ensimmäiset naisoppilaat tulivat ja koulun nimi muutettiin Ruotsinsalmen yhteislyseoksi. Vuonna 1978 koulu sai taas uuden nimen, Ruotsinsalmen lukio. Ja vihdoin vuonna 1982 koulun nimeksi tuli, nyt jo vakiintuneelta tuntuva, Kotkan lyseon lukio.

Kotkan tyttölyseo, ”Tipula”, jonka nimi muutettiin Katariinan kouluksi vuonna 1975 ja sittemmin Katariinan lukioksi lakkautettiin vuonna 1990. Jo silloin oli selvää, että Kotkassa oli liikaa lukioita, viidestä suomenkielisestä lukiosta kaksi, Katariinan ja Sunilan lukiot lakkautettiin. Karhulan, Kotkan lyseon ja Langinkosken lukiot jäivät. Ja nyt ovat jäljellä Karhulan ja Kotkan lyseon lukiot.

Langinkosken lukion historia on tapahtumarikas. Se perustettiin Viipurin yhteislyseoksi sota-aikana, vuonna 1943 Viipuriin. Välirauhan jälkeen vuonna 1944 koulu määrättiin siirtymään Kotkaan. Koulu toimi Kotkan saarella vuoteen 1956 saakka, jolloin koulun nykyinen rakennus valmistui Metsolassa. Kotkan yhteislyseon jälkeen koulun nimeksi tuli Langinkosken lukio ja sen nimisenä se yhdistettiin Kotkan lyseon lukion kanssa
vuonna 2012.

Kotkan saarella toimi toinenkin evakkokoulu, Uuraan yhteiskoulu, jonka nimi vaihdettiin sodan jälkeisen muuton yhteydessä Kotkan yhteiskouluksi. Koulu lakkautettiin peruskouluun siirryttäessä vuonna 1975. Kotkan yhteiskoulu toimi Kotkan suomalaisen yhteiskoulun puuranteisessa talossa nykyisen kirjaston paikalla.