KOTKAN LYSEON SENIORIT R.Y.

TOIMINTASUUNNITELMA 2018 – 2019

1. Kotkan Lyseon seniorit on yhdistys, jonka tarkoituksena on ylläpitää jatkuvaa yhteyttä
Kotkan Lyseon lukion entisten ja nykyisten oppilaiden kesken samoin kuin pitää yhteytä
entisten ja nykyisten opettajien kesken. Yhdistyksen tarkoituksena on pitää myös yhteyttä
oppilaskuntaan ja samalla tukea koulun ja oppilaskunnan toimintaa.
2. Jäsenten hankintaa terävöitetään, jäsenluettelon ylläpito, sähköiset jäsenkirjeet.
3. Vuoden lyseolaisen valinta.
4. Martta Loimarannan rahaston stipendien jakaminen.
5. Riemuylioppilastapahtuman järjestäminen.
6. Koulun oppilaskunnan toiminnan tukeminen.
7. Kotisivujen ylläpito
8. Mahdolliset tuntivierailijat eri aloilta
9. Kotisivujen päivittäminen.

Kotkassa 9.10.2018
Hallitus