Tietoa yhdistyksestä

Pekka Savolainen

Yhdistyksen vaiheita

KOTKAN LYSEON SENIORIT r.y. perustettiin 17.10.1981. Perustaminen tapahtui koulun 85-vuotisjuhlallisuuksien yhteydessä. Perustavassa kokouksessa oli läsnä 44 henkilöä.Kokouksen puheenjohtajana toimi rovasti Oke Peltonen ja sihteerinä toimittaja Mirja Huuhka. Kuitenkin jo tätä ennen oli pidetty useita palavereja hankkeen toteuttamiseksi.

Yhdistys merkittiin yhdistysrekisteriin 22.121982 ja sen ensimmäisenä puheenjohtajana toimi HTT Kauko V. Niinisalo.

Hallituksen jäseniksi oli valittu Veijo Kuusisto, Oke Peltonen, Risto Mussalo, Risto Hovi, Mirja Huuhka, Osmo Markkanen, Jaana Saikin ja Seppo Salmi. Sääntöjen mukaan sihteerin tehtäviä hoiti koulun rehtori.

Senioriyhdistys on vuosien varrella toiminut yhteydenpitäjänä koulun entisten ja nykyisten oppilaitten ja opettajien välillä. Tätä tarkoitusta toteuttaakseen on säännöissä mainittu yhteisten tilaisuuksien järjestäminen, julkaisutoiminta, entisten oppilaiden ja opettajien elämänvaiheiden tallentaminen jne.

Merkittävimmät hankkeet ovat olleet koulun vuosijuhlat, joita onkin pidetty hyvin ahkeraan.
Senioriyhdistys on ollut mukana koulun 90-, 95-,100-,105-,ja 110-vuotisjuhlien järjestelyissä. 90-vuotisjuhliin valmistui koulun matrikkeli. 95-vuotisjuhlat toteutettiin meriristeilyn muodossa Viipurinlahdelle. Laiva saatiin täyteen lyskäläisiä. 100-vuotisjuhlat aloitettiin jo kesällä Kotkan meripäivien yhteydessä, jolloin mainoskampanjan muodossa tehtiin tiettäväksi kokonaisen juhlaviikon toteuttaminen lokakuussa 1996.

Juhlaviikkoon sisältyi luentoja, konsertteja, näyttelyitä, kilpailuja ja useita juhlia.
Näyttävän pääjuhlan lisäksi vietettiin mieliinjäänyt iltajuhla koulun tunnelmallisissa tiloissa. Iltajuhlien järjestelyjä oli testattu jo aikaisempina vuosina itsenäisyyspäivän-aaton tanssiaisten muodossa. 100-vuotisjuhliin julkaistiin myös juhlakirja. 105-vuotisjuhlat sujuivat vähän matalammalla profiililla. Silloin julkaistiin juhlaCD koulun oppilaiden musiikkikokoelmana ja luonnollisesti järjestettiin myös iltajuhla.

110-vuotisjuhliin saatiin myös kirjallinen julkaisu, nyt kuvateoksen muodossa.
Päiväjuhlassa kantaesitettiin koulun tunnuslaulu ja jo aamupäivällä vihittiin käyttöön koulun lippu.

Iltajuhla sujui perinteisten tanssiaisten merkeissä. Edellä olevasta voisi ajatella, että muuta senioritoimintaan ei sitten ole mahtunutkaan. Onneksi kuitenkin aktiiviset oppilaat ja aina eri tilaisuuksia ylevöittäneet seniorikuorolaiset ovat vuosien varrella toteuttaneet konsertteja ja
yhteisiä iltamia.

Kotkan Lyseon Kuoropoikien Seniorit ovatkin muodostaneet jämäkän ytimen koko seniori-yhdistyksessä ja olleet aktiivisesti mukana näiden kaikkien vuosikymmenien aikana.

Erityisesti on jäänyt mieleen kuoropoikien osallistuminen tallinnalaisen ystävyyskoulumme Pelgulinna gymnaasiumin 90-vuotisjuhliin Estonia-teatterissa Senioriyhdistyksen stipendirahastona on koulun entisen oppilaan Martta Loimarannan lahjoittama stipendirahasto, jonka ohjesääntö vahvistettiin 21.12.1989. Tästä rahastosta on voitu jakaa matemaattisesti lahjakkaille ja yleislahjakkaille.